Impulsat per AOC

Web Totes les administracions

Atenció a la dona  • Atenció a persones víctimes de violència de gènere

Servei adreçat a la població en general i, especialemt, a les dones que necessiten assistència, orientació, i suport per resoldre problemàtiques com agressions i maltractaments.

És un servei d'informació, atenció i suport a totes les persones que es troben en una situació de maltractaments. A més, si cal fa derivacions a cases d'acollida.

Els objectius d'aquest servei són:

- Assessorar a la dona i a llurs fills en el moment de pendre decissions.

- Suport emocional a la dona.

- Acompanyament en el procés d'inici de la nova situació personal, familiar,etc...

 


  • Teleassistència (ATENPRO)

Servei adreçat a les víctimes de la violència de gènere que disposin d'una ordre d'allunyament o una ordre de protecció i que no convisquin amb la persona que les ha sotmès a maltractaments.

Servei que es presta per oferir a les víctimes de la violència de gènere una atenció immediata i a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin succeir, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any independentment del lloc on es trobin. Les dones entren en contacte amb un centre d'atenció, contacte que es pot establir en tot moment i des de qualsevol lloc, només prement un botó i en la modalitat de mans lliures.

 

 

  • SIAD (Servei d'informació a atenció a les dones )


Què és un SIAD?:

El SIAD és un servei que ofereix a totes les dones de la comarca (independentment de la seva edat i/o procedència) informació, orientació i assessorament en tots els aspectes relacionats amb la vida de les dones, en els àmbits laboral, social, personal, familiar i altres fent especial atenció a la detecció de les violències contra les dones, establint els mecanismes d'informació i derivació als serveis especialitzats.


Què oferim des del SIAD?:

- Orientació, informació i assessorament sobre tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones (àmbit laboral, social, personal i familiar), així com sobre les activitats i recursos de la comarca.

- Atenció i suport personalitzat, jurídic i/o psicològic, en situacions de crisi de parella, processos d'incapacitació, custòdia de fills,etc.

- Fer especial atenció a la detecció de les violències contra les dones, i establir els mecanismes d'informació i derivació als serveis especialitzats.

- Participar en l'elaboració, el seguiment i l'avaluació del programa d'atenció a les dones que pateixen violència masclista.

- Promoure vies de relació positiva i d'ajuda mútua.

- Dinamitzar i potenciar la col.laboració i la coordinació amb les associacions de dones.

- Estimular la participació de les dones en la vida pública i privada.

- Potenciar el reconeixement dels recursos personals de les dones que busquen suport, tot reforçant l'autoestima i la seguretat de les dones en la resolució de les qüestions plantejades.

- Vetllar per la pràctica del dret a la no-discriminació i la igualtat de les dones en tots els àmbits de la vida.

- Coordinar el Pla comarcal de polítiques de dones amb la resta de plans d'àmbit local, i fer-ne el seguiment.

- Impulsar accions estratègiques per sensibilitzar la població de les desigualtats de gènere que continuen existint i de la responsabilitat que té la ciutadania de participar en els canvis socials necessaris per erradicar-les.

- Detectar necessitats i impulsar noves línies d'intervenció


On ens pots trobar?:

Al C. Sant Josep, 18 de Montblanc (Consell Comarcal Conca de Barberà). No cal cita prèvia.

Horari: Dilluns de 15.15 a 18.00

           Dimarts de 9.30 a 13.00

           Dijous de 9.30 a 13.00

 

MÉS INFORMACIÓ
 

  • Pla Comarcal d'igualtat

 

El Pla Comarcal d'Igualtat articula tot un seguit de propostes i actuacions per orientar les polítiques comarcals i municipals de dones i fomentar la igualtat entre homes i dones de la nostra comarca, incloent així la sensibilitat i les necessitats de les dones en les actuacions que es desenvolupin en el futur.

El primer Pla Comarcal d’Igualtat 2007-2011 es va aprovar el 7 de juny de 2007 i el 26 de novembre del mateix any, es va constituir la Comissió Comarcal per a la Igualtat de la Conca de Barberà, aprovant el seu reglament el mes de desembre.

Durant el 2011, es duu a terme el seguiment i l’actualització del Pla, aprovant el 27 de març de 2012 el Pla Comarcal d’Igualtat 2012 -2016.

Els objectius generals d'aquest Pla són:

  • Analitzar la realitat quotidiana de les dones de la comarca.
  • Recollir els serveis i actuacions existents amb perspectiva de gènere.
  • Plantejar línies d'actuació que permetin donar respostes a les necessitats i problemes específics de les dones de la comarca per tal d'assolir una igualtat d'oportunitats equitativa entre homes i dones.

 

PLA COMARCAL D'IGUALTAT